Tag: mariusz kaminski

Aż dziw bierze, że facet z USA Pan Zuckerberg stoi po stronie bezprawia w wydaniu idiotów z PiS-u.Chciałbym abyście wiedzieli,że sprawa skasowania mojego profilu na którym było 520.000 osób zbiegła się z działaniami hejterów oraz pisma jakie wystosował do administracji FB mariusz kamiński-skazaniec, który został koordynatorem służb specjalnych w Polsce. Jak wynika z dzisiejszej korespondencji z FB nie można zakładać kolejnych profili bez zgody FB, dlatego każdy kolejny, który...

Zobacz całość

Choć do wymiaru sprawiedliwości mam żywą niechęć, bo przecież zamordował ten wymiar moją matkę, mnie na lata pozbawił jak się okazało bezprawnie wolności, obdarł z godności i czyni to nadal tylko dlatego, że walczę o zwykłego Człowieka to nie mogę obojętnie przejść obok dziś zapadłej Uchwały Sędziów Apelacji Warszawskiej, którzy uznali, że Prezydent nie powinien ich uwalniać od konstytucyjnych obowiązków i uprawnień. Punktem wejścia do rozważań tej sytuacji musi być nade wszy...

Zobacz całość

No cóż postanowienie prezydenta nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Wybitnym przykładem przywracania Polski sprawiedliwej jest jaskrawa pogarda dla Konstytucji R.P którą zademonstrował prezydent. Od strony formalno prawnej Mariusz Kaminski do dziś pozostaje osobą niewinną i niekaraną. Gwarantuje to ratyfikowana w 1996r Europejska Konwencja Praw Człowieka i PWO, Konstytucja R.P oraz przepisy kpk. Mariusz Kaminski nie mógł zostać uniewinniony bo jest niewinny w rozumieniu pr...

Zobacz całość