Tag: kww

[ae-fb-embed url="https://www.facebook.com/zbigniewstonogaoficjalne/videos/1833570713536268/" width="800"]

Zobacz całość

UWAGA KOCHANI PILNE - jeżeli chcecie głosować na nasz komitet poza miejscem zamieszkania (np. w innym okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano naszą listę kandydatów) koniecznie zapoznajcie się z poniższymi informacjami PROŚBA O MASOWE UDOSTĘPNIANIE! JAK GŁOSOWAĆ NA KWW ZBIGNIEWA STONOGI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA W KRAJU, W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW? Można głosować na 2 SPOSOBY: 1. Do dnia 20 października 2015 r. (d...

Zobacz całość

ZASADY DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA NA KWW ZBIGNIEWA STONOGI W OKRĘGACH WYBORCZYCH, W KTÓRYCH KWW ZBIGNIEWA STONOGI ZAREJESTROWAŁ LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW, W ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. GŁOSOWANIE W OBWODZIE WYBORCZYM W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA W KRAJU. W obwodzie wyborczym w miejscu stałego zamieszkania mogą głosować jedynie wyborcy, którzy stale zamieszkują w okręgu wyborczym, w których KWW Zbigniewa Stonogi ...

Zobacz całość

1.Zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 01.01.1990 r. 2.Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników, funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy. 3.Zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych wraz z przyję...

Zobacz całość

Dziękuję Wszystkim, którzy przyszli na nasz protest. [ae-fb-embed url="https://www.facebook.com/zbigniewstonogaoficjalne/videos/vb.1762814377278569/1823128011247205/?type=2&theater" width="600"]

Zobacz całość

W warszawskich sądach też rozpoczęła się walka dwóch obozów z których jeden jest po mojej stronie. Właśnie dziś otrzymaliśmy odpis postanowienia o zarejestrowaniu mojej partii politycznej Stonoga Partia Polska

Zobacz całość