Tag: komunikat

KOMUNIKAT SPP: Kochani ! Nie odstąpimy od walki o Polskę. Wszystkie osoby pełniące funkcję w KWW Zbigniewa Stonogi pozostają na swoich stanowiskach. W obliczu wydania uchwał przez OKW w Katowicach, Rybniku, Koszalinie i Poznaniu które są niezgodne z obowiązującym prawem i etyką, będziemy uruchamiali procedure odwoławczą. Wszystkie nieprawidłowości włącznie z popełnianiem przestępstw i wykroczeń przez członków komisji które według posiadanych informacji mają nasi przedstawicie...

Zobacz całość