Tag: dramat w rui

11 rodzin 30 osób w tym kilkanaścioro dzieci bez dachu nad głową, bez niczego-spłonęło wszystko. Chcesz pomóc wpłać choćby 10 groszy z dopiskiem dla pogorzelców z Rui. Fundacja imienia Zbigniewa Stonogi 02-009 Warszawa Aleja Niepodległości 235/237 03 1090 1841 0000 0001 3164 9676  

Zobacz całość