Chcesz Najnowsze AUDI A8L za dobre serce?

audi-a8-long-zbigniew-stonoga

Oto zasady:
1.W akcji pomocowej może wziąć udział nie mniej niż 2.000 pełnoletnich osób, które w dniach 21-30 kwietnia 2016 r., dokonają wpłaty darowizny na rzecz fundacji w kwocie 200zł

2.Darowiznę w kwocie 200 zł należy przelać na PayPal fundacja@zstonoga.pl lub na rachunek bankowy

Fundacji im Zbigniewa Stonogi
02-009 Warszawa
Aleja Niepodległości 235/237
z dopiskiem WYBRZEŻE
Numer konta 92 1090 1841 0000 0001 3164 9626

3. W dniu 30.04.2016 roku o godzinie 20.00 na stronie zbigniewstonoga. eu zostanie opublikowany wyciąg bankowy (z ukrytymi adresami,numerami kont) oraz wyciąg PayPal gdzie wszyscy Darczyńcy zostaną oznaczeni numerem kolejnej wpłaty.Oznaczanie numerami rozpocznie od nr 1 wyciąg BZWBK,a kolejne na podstawie wyciągu PayPal.
Następnie jeden z Darczyńców wylosuje ten numer który otrzyma prezent od Fundacji.

4.Kto będzie losował?
Losował będzie uczestnik akcji-Darczyńca, który jako setny zostanie ujawniony w wyciągu bankowym z BZWBK

5.Gdzie i kiedy odbędzie się losowanie?
Losowanie odbędzie się w domu setnego uczestnika akcji ujawnionego na wyciągu bankowym BZWBK w dniu 03.05.2016 r., o godzinie 20.00 podczas równoległych transmisji na żywo Mentions, Periscope oraz YouTube.
W przypadku gdy uczestnik będzie mieszkał poza Polską losowanie również się odbędzie w jego miejscu zamieszkania.

6.W czasie trwania akcji pomocowej fundacja zamierza zebrać środki z których wyda 320.000 zł na zakup samochodu a pozostałe stanowiące "ZYSK" przekaże na znany Wam cel pewnego chorego dzieciątka.

7.Po co taka akcja?
Po to by zachęcić ludzi do udziału i skutecznie, a zarazem szybko pomóc pewnemu choremu dziecku i jego rodzinie z wybrzeża, która została oszukana i straciła kilka milionów złotych.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
8.Jeżeli w czasie akcji nie zostanie uzbierana kwota 400.000 zł to środki nie będą nikomu zwracane ,a akcja będzie przedłużana, co dwa tygodnie lecz maksymalnie do dnia 30.05.2016 r., do osiągnięcia skutku to jest do czasu uzyskania darowizn od 2.000 osób.

9.W przypadku niepowodzenia akcji przez okres miesiąca tj nie zebrania 2000 Darczyńców do dnia 30.05.2016 r.,-zostanie ona zakończona,a środki NIE BĘDĄ ZWRACANE DARCZYŃCOM lecz zostaną przekazane na prezentowany cel.

Jeżeli te zasady są dla Ciebie jasne możesz dokonać już wpłaty darowizny, a następnie wyślij potwierdzenie wraz ze swoim Imieniem Nazwiskiem i numerem telefonu na adres mailowy wybrzeze@zstonoga.pl

Udostępnij:
Dodaj komentarz